Rzecz dzieje się w Brukseli w trakcie kręcenia vloga.