Osoby wysokiego ryzyka zostałyby tymczasowo przeniesione do bezpiecznych lub »zielonych stref« ustanowionych na poziomie gospodarstwa domowego, sąsiedztwa, w zależności od kontekstu i otoczenia” na czas nieokreślony, ale co najmniej sześć miesięcy.