„Państwo świeckie jest jedną z najważniejszych zasad, jaka powinna funkcjonować. Wszyscy powinni być równi wobec prawa”