I pensja ok 140tys zł/rok. Czyli wałki podkarpackich komendantów.