Rodzice dzieci zastawili laptopy wypożyczone do nauki zdalnej w lombardzie! – Jakim trzeba być człowiekiem, żeby nie tylko nie pomóc dziecku w nauce, ale jeszcze utrudniać mu edukację, zabierając sprzęt, który taką naukę umożliwia!