Czy są granice Kościoła, po przekroczeniu których pewien Szymon mógłby z niego wystąpić.