Koroluk przedstawia.
Wilk na mikrofonie, w głowie się nie mieści.