Jędraszewski wypowiedź o „piłowaniu z przywilejów” przyrównał do sytuacji Żydów w czasie wojny, do tego dramatyczne przebitki na burzone kościoły w tle. XD