Moja relacja z #bitcoin jest podobna do relacji z mamą danttego- raz na górze, raz na dole, a i tak cały czas wydaje na to kasę.

#kryptowaluty