Rząd ma wnieść do Sejmu projekt ustawy o obniżeniu czynszów dla najemców w galeriach handlowych. W projekcie zostanie wprowadzona zasada, że to właściciele galerii handlowych będą musieli obniżyć swoim najemcom czynsz XDDD