Paczcie koliedzy czo nakodziłem se.
Strumieniuję se wszystkie transakcje na bitcoinie.
Mogę też dowolne inne waluty.
#bitcoin #kryptowaluty #przegryw