hejterów. Projekt blokuje możliwość postępowań dyscyplinarnych wobec osób „wyrażających przekonania religijnych, światopoglądowych lub filozoficzne” – o tym, co nimi jest, ma decydować komisja przy ministrze.