Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła proces przygotowania wyborów prezydenckich zarządzonych na dzień 10 maja 2020 – poinformował przes NIK, Marian Banaś, podczas konferencji prasowej, na której przedstawiane są wyniki kontroli w tej sprawie.