Przewodniczący Jakub Kulesza na sejmowej komisji finansów publicznych składa poprawkę Konfederacji usuwającą podwyżkę podatków zawartą w
Nowym Wale rządu PiS.