Nowy Ład uszczupli nasze miesięczne dochody o 2 tys. zł miesięcznie, czyli 24 tys. zł rocznie. Kto dostanie nasze pieniądze może jakieś pasożyty i nieroby?