Odcinek o długości około 1,4 km został wydrążony przez maszynę TBM