We Francji został opublikowany liczący 2500 stron raport dotyczący wykorzystywania seksualnego w miejscowym Kościele. Według szacunków od 1950 roku 216 tysięcy dzieci padło ofiarą wykorzystywania seksualnego przez duchownych.