The Lancet: „Nawet w przypadku wariantu #Delta, skuteczność szczepionki przeciwko ciężkiej postaci #COVID19 jest tak wysoka, że dawki przypominające dla ogółu populacji nie są wskazane na tym etapie pandemii. Ekspercki przegląd dowodów przez międzynarodową grupę naukowców”