„Zapytajmy Polaków, czy chcą takiego wzrostu VAT”.