Niemal każdy ze skontrolowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego banków przechowywał na rachunkach technicznych pieniądze klientów, którzy spłacili przed terminem swoje zobowiązania kredytowe. Banki tłumaczą się, że klienci sami nie upominają się o należne im zwroty.