Czy Jezus Chrystus zmartwychwstał albo Wybrańczyk polemizuje z Lisickim