Zdarzenie miało miejsce po 2 grudnia, czyli już po tym gdy w życie weszły przepisy nowelizujące ustawę o przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, którą posłowie uchwalili 28 października 2020 r. i po wydaniu nowego rozporządzenia.