Nocą próbowano na mazowieckiej wsi zakopać wiele ton kurczaków. Na protestujących mieszkańców wsi wysłano setki policjantów z pałkami. W pierwszym komentarzu kilka fragmentów artykułu.