Prokurator Generalny uważa, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie powinien oceniać legalności wyboru sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego skierował do tego drugiego wniosek o uznanie jednego z przepisów europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka za niezgodny z Konstytucją.